ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

 

 


Vážení občané, Městský úřad OZNAMUJE, že dne 10. března 2017 bylo vydáno Nařízení státní veterinární správy, kterým byla ZRUŠENA Mimořádná veterinární opatření, k zamezení šíření nebezpečné nákazy –vysoce patogenní aviární influenzy (PTAČÍ CHŘIPKY) č.j.: SVS/2017/018145-L ze dne 8. 2. 2017, včetně změn vyhlášených Nařízením SVS č.j.: SVS/2017/029117-L ze dne 3. 3. 2017 (ZDE)Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ