Meteostanice v Soudní ulici opět slouží svému účelu

 
Trochu v pozapomnění stála po mnoho let bez užitku meteostanice v Soudní ulici. Na malé nenápadné stavbě z 20. let minulého století se v průběhu mnoha let podepsal zub času a mnohé přístroje již správně neplnily svou funkci.
Přes svou nenápadnost si jistě i tato drobná stavba zaslouží péči a proto jsme se rozhodli jí navrátit její původní krásu i účel.
Již dříve proběhla její celková rekonstrukce, byl vyměněn celý spodní stupeň, na kterém spočívala váha celé stanice (cca 700 kg). Následně byl sloupek kompletně očištěn od starých nečistot a odborně ošetřen hydrofobním nátěrem. Současně byl na povrch aplikován tzv. antigrafitti nátěr proti případnému poškození vandaly.
Nyní proběhla poslední fáze opravy spočívající v osazení nových přístrojů – barometru, vlhkoměru, teploměru a v neposlední řadě hodin, které v původním osazení chyběly, ale své místo si zde jistě zaslouží.


Chrastava 19.07.2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM