Liberecká ulice je oficiálně otevřena

 Tv Chrastava  fotogalerie


Ve středu 6. září 2017 byla slavnostně otevřena Liberecká ulice po kompletní rekonstrukci v celkovém nákladu téměř 50 milionů Kč. Náklady na sítě činily 15 mil. (plyn) + 10 mil. (voda) Kč a na samotnou komunikaci 20 mil. (Liberecký kraj) + 4 mil. (Město Chrastava). Akce zahájená v loňském roce měla být i v loňském roce kompletně realizována, ale byla poměrně komplikovaná a tak se protáhla do roku letošního. Věřím však, že kvalita provedení všechny přesvědčí, že se to vyplatilo.

Jménem Města Chrastava chci tímto poděkovat Libereckému kraji, KSS LK a samozřejmě zhotoviteli, kterým byla firma Integra, síťařům – plynařům z Innogy (dříve RWE) a vodákům ze SVS a SčVK. Zvláštní poděkování zasílám i touto cestou koordinátorovi veřejné dopravy firmě Korid LK, která zajistila po dobu uzávěrek specielní autobusové spojení z a na Střelecký Vrch. A děkuji všem občanům a návštěvníkům Chrastavy za bezproblémové strpění proběhlých omezení.

Věřím, že Liberecká ulice, která po dořešení všech administrativních záležitostí přejde do vlastnictví Města Chrastavy, bude občanům a návštěvníkům Chrastavy sloužit k jejich spokojenosti.

V Chrastavě dne 07.09.2017                     Michael Canov, starosta
 

Odkazy související:

14.07.2017 Rekonstrukce Liberecké ulice finišuje (Tv Chrastava)  

20.03.2017 Dokončení rekonstrukce Liberecké ulice (Tv Chrastava)
14.12.2016 Liberecká ulice – rekonstrukce bude dokončena sice déle, ale ... (Tv Chrastava

25.11.2016 Liberecká ulice – stav k 25. listopadu (Tv Chrastava)

26.10.2016 Liberecká ulice - listopadové změny v dopravě (Tv Chrastava

18.05.2016 Informace o rekonstrukci Liberecké ulice (Tv Chrastava)
19.01.2015
 Rekonstrukce Liberecké ul. se posunuje na rok 2016

09.05.2016 Rekonstrukce Liberecké ulice se rozebíhá (Tv Chrastava)

24.09.2014 Zbývá Andělohorská a Liberecká. Dočkáme se?(Tv Chrastava)

07.05.2014 Liberecká ul. se stala dopravní prioritou kraje
07.08.2010 Povodně Liberecká ul. (v rámci
 zpravodajství ČT od 11:25 do 49:23)


Další krajské komunikace v Chrastavě:
30.10.2013 Andělská Hora – Kryštofovo Údolí finíto (Tv Chrastava)
27.08.2014 Hejtman slavnostně otevřel chrastavskou jedničku (Tv Chrastava)

28.01.2015 Vítkov – komunikace otevřena (ČT, Tv RTM, Tv Chrastava, video zhotovitele)
08.09.2015 Průtah na Frýdlant (Tv Chrastava)
22.11.2015 Chrastava II včetně Andělohorské a Andělské Hory (Tv Genus, Tv Chrastava)