Rekonstrukce Liberecké ulice finišuje   

Tv Chrastava    

 


V pátek dne 14. července zhotovitel stavby za pomoci dvou finišerů asfaltoval komunikaci v rámci poslední 3. etapy rekonstrukce Liberecké ulice. Od neděle 16. července bude komunikace dána k plnému užívání a také autobusové linky budou jezdit po běžné trase.

Jsem velmi rád, a velmi za to zhotoviteli děkuji, že vyhověl všem námitkám města Chrastava a opravil veškeré závady z rekonstrukce díla v loňském roce. Sice se tím dokončení akce o více než půl roku prodloužilo, ale jsem přesvědčen, že to stálo za to.

Samozřejmě velmi a velmi děkuji vlastníku komunikace Libereckému kraji za realizaci celé této akce. Po kontrolách, které ještě proběhnou, a po převzetí díla od zhotovitele, převezme město Chrastava od Libereckého kraje tuto komunikaci do svého vlastnictví.


V Chrastavě dne 14.07.2017 Michael Canov
 

Odkazy související:
26.05.2017  Rekonstrukce Liberecké ulice - důležitá upozornění (Tv Chrastava)

20.03.2017 Dokončení rekonstrukce Liberecké ulice (Tv Chrastava)

14.12.2016 Liberecká ulice – rekonstrukce bude dokončena sice déle, ale ... (Tv Chrastava

25.11.2016 Liberecká ulice – stav k 25. listopadu (Tv Chrastava)

26.10.2016 Liberecká ulice - listopadové změny v dopravě (Tv Chrastava

18.05.2016 Informace o rekonstrukci Liberecké ulice (Tv Chrastava)
19.01.2015
 Rekonstrukce Liberecké ul. se posunuje na rok 2016

09.05.2016 Rekonstrukce Liberecké ulice se rozebíhá (Tv Chrastava)

24.09.2014 Zbývá Andělohorská a Liberecká. Dočkáme se?(Tv Chrastava)

07.05.2014 Liberecká ul. se stala dopravní prioritou kraje
07.08.2010 Povodně Liberecká ul. (v rámci
 zpravodajství ČT od 11:25 do 49:23)


Další krajské komunikace v Chrastavě:
21.04.2017 Nové chodníky v Andělohorské a horní části Liberecké (Tv Chrastava)

22.11.2015 Chrastava II včetně Andělohorské a Andělské Hory (Tv Genus, Tv Chrastava)

08.09.2015 Průtah na Frýdlant (Tv Chrastava)