Letošní opravy místních komunikací

 

S končící stavební sezónou dokončujeme i poslední letošní opravy místních komunikací.
Již v létě jsme dokončili rekonstrukci ulice Hřbitovní, podél plotu MŠ Luční, včetně chodníku až k Liberecké ulici. Současně probíhala i rekonstrukce cesty na Střelecký vrch „Kamenky“.
Z dalších oprav dostaly nový povrch ulice Loudátova (její poslední úsek k napojení s ul. Revoluční), ulice k výchovnému ústavu, propojka mezi ul. Ještědskou a Lipovou, ulice na Barandově a komunikace u kostela v Andělské Hoře. Dokončení oprav se dočkala Frýdlantská ulice, resp. její část mezi ul. Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski.
V neposlední řadě můžeme uvést cyklostezku přes Paradýz, která je na straně Chrastavy již ukončena, čekáme však na úsek na straně Bílého Kostela, kde došlo ke zdržení z důvodu nutnosti dodatečné rekonstrukce zdi mezi Nisou a náhonem vodní elektrárny, po které cyklostezka vede. Hotovo by mělo být do konce roku, pokud počasí dovolí položit asfaltové povrchy. Stavba cyklostezky bude finančně podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje (program č. 6.1: Rozvoj cyklistické dopravy). 
Jako poslední bude ukončena rekonstrukce ulice Soudní, kde můžete v současné době ještě vidět dokončovací práce a vše by mělo být hotovo do konce listopadu. V rámci této akce proběhne i rekonstrukce vnitrobloku v Turpišově ulici, kde vzniknou nová parkovací místa.
Z výše uvedeného je vidět, že letošní seznam oprav je opravdu bohatý.

Co se týká plánovaných oprav na příští rok, největší akcí bude rekonstrukce Textilanské ulice, kdy se nám podařilo plánovanou opravu povrchů zkoordinovat se správci sítí, konkrétně Innogy a Severočeskou vodárenskou společností. Součástí akce proto bude i kompletní rekonstrukce plynu a vodovodu. O náklady se podělíme na třetiny, takže město výrazně ušetří a současně eliminuje případné zásahy do nových povrchů.
Z dalších akcí plánujeme například opravu povrchů na náměstí 1. máje a ulici ke hřbitovu (od Frýdlantské ulice). Přesný rozsah oprav bude upřesněn po schválení rozpočtu zastupitelstvem města na rok 2018.

Chrastava 9.11.2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

.