Začala oprava „Kamenky“

Tv Chrastava    Koncem června byly zahájeny práce na rekonstrukci „Kamenky“, cesty pro pěší spojující centrum města se Střeleckým Vrchem.
Původní povrch z říčních kamenů bude nahrazen novým dlážděným povrchem v kombinaci žulových a čedičových kostek. Práce budou probíhat během prázdnin a hotovo by mělo být do konce srpna.
Celkové náklady na akci jsou téměř 1 mil. Kč a práce realizuje Daniel Kolínský z Liberce.Chrastava dne 28.6.2017

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Chrastava 28. 6. 2017