PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ TAKÉ V CHRASTAVĚ

 

video TV Chrastava


 

V letošním roce se konečně i naše škola zapojila do Měsíce filmů na školách, který od roku 2004 pořádá organizace Jeden svět na školách. Posláním projektu je podpořit objevování PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ z nedávné totalitní minulosti, které by neměly být zapomenuty.
Podmínkou účasti na projektu bylo seznámit žáky 9. ročníků s příběhy bezpráví a s příběhy vzdoru proti komunistickému režimu v naší zemi. Tento úkol jsme rádi splnili 6. listopadu v sále CVA v Chrastavě filmovou projekcí dokumentu České televize a zprostředkováním besedy našich deváťáků s PhDr. Janem Šolcem, disidentem a signatářem Charty 77, učitelem, bývalým politikem a poradcem Václava Havla, který srdečně rád přijal pozvání na naši školu.
Škola získala na DVD nejen vybraný film Ženy Charty 77: Zina Freundová, ale i další filmy představují příběhy těch, kteří se různým způsobem postavili komunistickému režimu. Po projekci filmu o silné a statečné ženě se silným morálním přesvědčením a velkým srdcem následovala beseda s panem Šolcem. Pan Šolc si okamžitě všechny přítomné získal svým charismatickým projevem a úsměvem na tváři a zprostředkováním pohnutých, ale i veselých příběhů z jeho osobní minulosti. Všechny přesvědčil, že takováto setkání mají ohromný význam pro vzájemné hledání pochopení a respektu mezi generacemi a že klást otázky je správné. V neposlední řadě toto setkání snad každého přesvědčilo, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit, tak jak se za svá práva stavěli lidé jako paní Freundová a pan Šolc v časech nesvobody.


Markéta Mézlová