Projekt Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov) pomalu finišuje

 

 

 

 

 

V současné době probíhá v Horním Vítkově realizace projektu „Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov)“, který se nyní blíží ke svému závěru. V rámci tohoto projektu dojde k vybudování turistické stezky, která povede od místního kostela ve Vítkově až na vrchol Výhledy, kde byl v rámci projektu rovněž zbudován přístřešek. Podél stezky budou umístěny informační tabule popisující historii obce Vítkova, kostela Navštívení Panny Marie, vrcholu Výhledů a map Chrastavska.
Projekt „Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov)“ je spolufinancován ve výši 85 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictví Euroregionu Nisa.

Ing. Daniela Halková

Chrastava 20.l1.2017