Snižujeme stavy holubů ve městě

 

   video TV Chrastava


Snížení stavu holubí populace ve městech je důležité nejen z pohledu škod na majetku, ale i z pohledu zdravotního. Pro představu: jeden holub vyprodukuje průměrně za rok 10 až 12 kg trusu, který ničí fasády domů, zanáší okapy a dešťové svody. Významnou hrozbu v zimním období představuje pád uhynulých ptáků do komínových těles obytných domů. Současně je holub zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a alergenů. Městské populace holubů se významně podílejí na přenosu některých zoonóz, k nejčastějším patří ornitóza, aviární tuberkulóza či salmonelóza. Holubi jsou rovněž častými hostiteli viru klíšťové encefalitidy.
Proto se Městský úřad snižování stavu holubů dlouhodobě věnuje.
Také v průběhu zimy 2016 - 2017 pokračoval v Chrastavě odchyt městských holubů do klecí, s jejich následnou likvidací, kterou prováděla smluvně odborná firma. Tímto způsobem se podařilo odchytit a zlikvidovat 268 holubů. Přesto je výskyt holubů ve městě trvalým předmětem kritiky občanů.
Je třeba mít na zřeteli, že regulace počtu holubů ve městě je nikdy nekončící proces. Můžeme dosáhnout snížení jejich počtu, ale nikdy nelze dosáhnout úplné likvidace populace. Jedním z podstatných důvodů je skutečnost, že holubi, které nad Chrastavou a na střechách vidíme, nepocházejí pouze z Chrastavy. Na pole v okolí Chrastavy a Vítkova zalétávají celoročně za potravou holubi z Liberce i Hrádku nad Nisou. Z těchto míst pak jsou doplňovány stavy holubů zimujících na chrastavských střechách v případě, že se daří místní populaci početně významně snížit.
Pracovníci ORM se proto po předchozích zkušenostech soustředili v letošním roce na to, aby odchyty byly prováděny s větší efektivitou, za současného snižování nákladů, které s odchytem a likvidací holubů souvisí. Město si nechalo vyrobit vlastní odchytová zařízení, která byla ve spolupráci s místním chovatelem holubů, panem Krestou pečlivě upravena s cílem zvýšení úspěšnosti a současně umožňující šetrnější zacházení s holuby během odchytu. Vlastní odchytové klece také umožňují výrazné prodloužení doby, kdy je odchyt prováděn.
Současně v letošním roce pokračovala aktivní ochrana budov ve vlastnictví města. Během školních prázdnin jsme instalovali další hroty na parapety a římsy budovy školy na náměstí 1. máje, které zde zabraňují holubům usedat, nocovat a znečišťovat přilehlý chodník.

V souvislosti s řešením této problematiky opakovaně APELUJEME na všechny občany, aby holuby nekrmili. Zvýšená potravní nabídka přitahuje do území větší množství holubů. Krmení holubů zejména na veřejných prostranstvích je činnost mařící a prodražující naši trvalou snahu o zlepšení životních podmínek pro všechny občany ve městě. Děkujeme.
 


Chrastava 04.10.2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM