Hejtmanský den v Chrastavě

  video TV Chrastava  fotogalerie

Datum 1. září 2017 byl den, kdy jsme mohli opět v Chrastavě přivítat hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu.
Ten, spolu s doprovodem starosty města Michaelem Canovem, navštívil po uvítání v kanceláři starosty nejdříve Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, následoval depozitář hasičského muzea, kde hejtman shlédl naprosto nevyhovující prostory skladování dalších exponátů hasičského muzea. Zde se zároveň seznámil s návrhem řešení přístavby. Následovala návštěva Domu s pečovatelskou službou, kde se setkal s jeho obyvateli a kde spíše než k hejtmanovi, padaly dotazy směřované ke starostovi města. Další zastávkou byla část Chrastavy Víska, kterou pan hejtman, jak přiznal, nikdy nenavštívil. Zde ho přivítali zástupci pánové Arnošt Šorm a Petr Mácha. I když počasí návštěvě příliš nepřálo velmi zajímavým místem byla stavba nové cyklostezky, kde se setkal se starostou Bílého Kostela nad Nisou Jiřím Formánkem.
Chrastava se též může chlubit podnikatelskými úspěchy firem na území města a tou je i bezesporu firma JIPA, kde delegaci přivítal ředitel Ing. Jiří Janků, který ji seznámil s výrobou a prostory firmy.
Potom už na hejtmana Martina Půtu čekalo kino a s ním prohlídka promítací kabiny, prostor kina a v neposlední řadě i zhlédnutí a výroba týdeníků.
Program byl završen pozvánkou na diskuzi s hejtmanem v sále CVA, kde se setkal s občany města a věřte, že bylo o čem diskutovat.


Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty
Chrastava, 4. září 2017