CHRASTAVŠTÍ HASIČI UKLÍZELI CHRASTAVU

     

video TV Chrastava

 

V sobotu 8. 4. 2017 proběhl hlavní den čtvrtého ročníku akce “UKLIĎME ČESKO!”. Jedná se o celorepublikovou dobrovolnickou úklidovou akci drobného odpadu či přímo černých skládek. Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.
Do této akce se zapojili i chrastavští hasiči, kteří vyzvali k pomoci své mladé hasiče a jejich rodiče. Společnými silami odklidili odpad na Městským úřadem vybraných lokalitách. Celkově se do úklidu zapojilo 23 dobrovolníků, z toho deset dětí, tři rodiče, osm hasičů z řad dospělých členů a na pomoc přišli dva zástupci Mětské policie Chrastava. Dobrovolníci se rozdělili do dvou úklidových skupin. Jedna s rodiči a menšími dětmi vyrazila odklízet odpad podél Vítkovského potoka a jeho okolí, druhá část čistila břehy Jeřice.
Celkem se našim dobrovolníkům povedlo naplnit 35 pytlů drobným i větším odpadem, kromě běžných odpadků se našly i pneumatiky, velké kusy železa, rozpadlou židli a dokonce i několikery boty. Odhad množství odpadu se blíží k neuvěřitelným dvěma stům kilogramům odpadu.
Na všechny zapojené dobrovolníky po návratu k hasičské zbrojnici čekala odměna- diplom pro každého uklízeče, pro děti drobná sladká odměna, výborné koláčky od paní Hrubešové a buřtíky od Města Chrastava.
Velké poděkování patří dobrovolníkům za účast a také za odvahu při sběru některých nálezů, Městu Chrastava za propagaci, pomoc při výběru lokalit, materiální pomoc a občerstvení. Také paní Hrubešové za výborné energii doplňující koláčky a sběrnému dvoru za odběr odpadu.

V. Židlický & D. Reslová