PROVĚŘENÍ JSDH CHRASTAVA


V sobotu 18. 2. 2017 byli členové výjezdové jednotky SDH Chrastava prověřeni při cvičení, tzv. Polygonu, v Jablonci nad Nisou. Toto cvičení prověřuje fyzickou i psychickou připravenost hasičů. Polygon simuluje reálné podmínky při zásahu jako je zakouřený prostor a špatná viditelnost nebo vyprošťování osoby. Při této zkoušce hasiči nejprve vystoupají po schodech do šestého patra, dvakrát za sebou a 80x zvednou závaží, vždy ve dvojici a to vše v plné výstroji a výzbroji. Následně prochází klecovým labyrintem, na jehož konci musí objevit figurínu, vypnout elektrická a plynová zařízení a figurínu transportovat z objektu. Úkoly na sebe navazují a není mezi nimi možnost odpočinku.

 
D. Reslová