Kam s použitými pneumatikami?

 


 

                                                                    Použité PNEUMATIKY - předávejte zdarma PRODEJCŮM PNEUMATIK,
                                                                             šetříte tím finanční prostředky města, které lze lépe využít pro Vás.


Povinnost zajistit zpětný odběr použitých PNEUMATIK nabídnutých ke zpětnému odběru má firma, která pneumatiky uvádí na trh, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které vyrobí nebo doveze.
Tato povinná osoba musí prostřednictvím firmy, která prodává pneumatiky konečnému uživateli (dále jen "poslední prodejce") zajistit, aby byl spotřebitel o způsobu provedení zpětného odběru pneumatik informován.
Provozovatelem neziskového kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik je společnost „Eltma“. Seznam míst zpětného odběru pneumatik tohoto kolektivního systému je uveřejněn na adrese: https://www.eltma.cz/aktuality/seznam-mist-zpetneho-odberu
Tato místa zpětného odběru musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb.
Firma prodávající pneumatiku je povinna při prodeji informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru pneumatik. V případě, že tak neučiní, je povinna tyto použité pneumatiky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup zboží.
Provozovatel místa zpětného odběru použitých pneumatik je povinen na požádání spotřebiteli vystavit potvrzení o zpětném odběru pneumatik s náležitostmi stanovenými právním předpisem.

V PŘÍPADĚ, ŽE OBČAN ODLOŽÍ SVÉ POUŽITÉ PNEUMATIKY DO SBĚRNÉHO DVORA (COŽ TAKÉ LZE), MUSÍ MĚSTO PLATIT ZA JEJICH LIKVIDACI.

Seznam veřejných míst zpětného odběru, která jsou v okolí Chrastavy je uveden zde:

Seznam ELTMA http://www.chrastava.cz/2017/elma.pdf
Seznam MŽP http://www.chrastava.cz/2017/mzp.pdfV Chrastavě dne 28.2.2017
Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství