Uzavírka Liberecké ulice 2017 

 ETAPY


Zveřejňujeme informaci o uzavírkách Liberecké ulice v roce 2017. Uzavírky jsou plánované na tři etapy. I. etapa bude probíhat od 17. do 30.4. a bude se jednat o uzavírku od křižovatky na Střelecký vrch až po VIRGO. II. etapa bude probíhat od 20. do 31.5. a bude uzavřena část od náměstí po Revoluční ulici, časová prodleva je způsobena plánovanými pracemi na plynovodu v Luční ulici. III. etapa bude probíhat od 5.6. do 15.7. a bude uzavřena část od Revoluční ulice po křižovatky na Střelecký vrch, časová prodleva je způsobena konáním Chrastavských slavností. Schéma uzavírek viz příloha.
 

Ing. Daniel Fadrhonc