Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl“ stále platí!

 

 

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky Vám naše město opět získalo OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ a nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2016 celkem 341.536,00 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování odpadu. Současně bylo umožněno nezvýšit pro rok 2017 místní poplatek za odpady.
Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

Chrastava 16. 6. 2017
Šárka Spáčilová, referent odpadového hospodářství