Demolice č. p. 30 v Dolním Vítkově

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Demolice objektu v Chrastavě – Dolním Vítkově“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dne 22. 5. 2017 byla definitivně dokončena demolice domu č. p. 30 v Dolním Vítkově. Tento dům byl již několik let neobydlen a vzhledem k jeho havarijnímu stavu bylo nutné přistoupit k demolici celého objektu.
Samotná demolice přišla na 312.000,- Kč, z toho 201.000,- Kč poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj. Zbytek hradí město ze svého rozpočtu. Akce demolice bude podpořena z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto programu je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektů tak musí být vždy následována celkovou revitalizací území, které ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.
V případě Dolního Vítkova je plánováno vybudování bezplatného parkoviště, které bude zahrnovat pět parkovacích míst, z toho jedno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bude navíc doplněno o zpevněnou plochu se stolem a lavicemi pro sezení. Předpoklad realizace parkoviště je na jaře 2018.

 

Daniela Halková, technicko-ekonomický referent ORM

Chrastava 25. května 2017