Výstava „Franz CLAM-GALLAS – Pocta šlechtici ducha a muži činu“
 

       video TV Chrastava     fotogalerie

 V pondělí 18. září 2017 proběhla v infocentru vernisáž, která zahájila podzimní výstavu pod názvem „ Franz Clam-Gallas – Pocta šlechtici ducha a muži činu“. Tuto putovní výstavu uvedl PhDr. Jan Heinzl ze spolku Frýdlantsko a hlavní slovo měl historik PhDr. Milan Svoboda Ph.D.
Celá výstava je věnována osobnosti posledního Clam-Gallase, jehož 163. výročí narození si letos připomínáme. Franz Clam-Gallas se narodil na libereckém zámku, zemřel ve Frýdlantě a je pohřben v hejnickém chrámu Navštívení Panny Marie. Dětství prožil v Čechách, ale i v Rakousku pod přísným dohledem anglické vychovatelky, která ho vedla ke skromnosti, pokoře a střídmosti. Získal univerzitní vzdělání v oboru práva a historie. Jeho velikým zájmem byla příroda a lesy Jizerských hor, kde se staral o vlastní rozsáhlou oboru. Jeho péčí a podporou se rozvíjel turismus. Byl sportovně založený – miloval jízdu na koni, hrál pólo, golf, tenis, plaval, lyžoval, bruslil. Zajímal se o chov anglických koní. Patřil mezi první motoristy v českých zemích. Jeho rozhled sahal od humanitních věd po ekonomii, práva, až k technickým dovednostem. Některé ze svých vynálezů si nechal i patentovat. Rád a dobře kreslil. Oženil se s hraběnkou Marií Hoyos-Sprinzenstein. V manželství spolu setrvali 48 let. Stali se milujícími rodiči svých sedmi dcer. Franz Clam-Gallas byl osobností, která pro svou rodinu, přátelé, ale i zdejší obyvatele mnoho znamenala. Ne však proto, že byl šlechticem, ale pro jeho otevřené srdce, laskavý humor, dobrou mysl, velkou moudrost a šikovnost, gentlemanství, milý úsměv. Hrabě Clam-Gallas byl široce uznávanou skutečnou autoritou.
Nejen tyto informace, ale i mnoho dalších zajímavostí ze života této jedinečné osobnosti se dozvíte v městské galerii. Srdečně Vás zveme k návštěvě.
Výstava je v dvojjazyčné mutaci a k této příležitosti byla i vydána kniha „Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice“ od autorů Milana Svobody a Jana Heinzla. Publikaci si můžete zakoupit v rámci výstavy v infocentru do 10. listopadu 2017.


Jitka Marxová