Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
 

 

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
 

25. 4. 2017 - Dolní Vítkov a Horní Vítkov......více

4. 5. 2017 - Víska......více

10. 5. 2017 - Dolní Chrastava......více

18. 5. 2017 - ulice Družstevní, Kostelní, Richtrův vrch,  Školní,Frýdlantská, Alšova, Mlýnská, Pobřežní, Víta Nejedlého, Vítkovská......více

19. 5. 2017 - ulice Bílokostelecká, Polní, Sedmidomská, Nádražní a Pobřežní......více

22. 5. 2017 - ulice Sportovní, Vítkovská, Frýdlantská, Bílokostelecká ......více

24. 5. 2017 - Vysoká......více

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.