Přejezd na náves do Andělské Hory opraven

 

 

video TV Chrastava

 


Jediné přístupové místo pro veškerou automobilovou dopravu na náves do Andělské Hory mělo letité problémy na železničním přejezdu, kde především vozidla s nižším spodkem škrtala na terénních zlomech. Velké problémy měly malé autobusy, které na nově zřízenou zastávku na návsi zajížděly od září roku 2015 a zcela vážně hrozilo, že tam především v zimě odmítnou z tohoto důvodu jezdit.

Dlouhodobá jednání se SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty) ohledně finálního řešení (v nákladech v řádech milionů) nevedly k cíli v potřebném časovém horizontu. Již nyní je jasné, že především vzhledem k nezbytné, téměř bych řekl šílené, byrokracii, ale také vzhledem ke komplikovanosti jednání o rozdělení finančních nákladů, finální řešení může být nejdříve v roce 2019, realisticky ho však vidím až po roce 2020.

Z důvodu nezbytnosti řešení jsme přistoupili k havarijnímu řešení situace. To šlo hned. Zhotovitelská firma Strabag za plného provozu v nákladech dosahujících ¼ mil. Kč přejezd první říjnové pondělí a úterý opravila, dovoluji si dokonce říci, že kvalitně opravila a já věřím, že bude bez problémů sloužit až do finální opravy.

Děkuji tímto obyvatelům Andělské Hory za vstřícnost, pochopení a podporu ohledně nutné dvoudenní totální uzávěry jejich části obce.


V Chrastavě dne 05.10.2017
Michael Canov, starosta města Chrastava 
Články o autobusové dopravě na návsi v Andělské Hoře:
01.09.2015 Andělská Hora přepisuje historii… (Tv Chrastava, Tv RTM+, ČT)
28.08.2014 Vznikne v Andělské Hoře autobusová zastávka?(video TV Chrastava)
04.12.2013 Nová autobusová zastávka Termální lázně Chrastava (video TV Chrastava)

Články o přejezdu na náves v Andělské Hoře a závorách:
01.07.2013 Závory vykoupené lidskou tragédií (Tv Chrastava)
11.05.2010 Rozhodnutí drážního úřadu o zřízení závor
18.04.2010 Drážní úřad závory v Andělské Hoře nechce
16.02.2010 Jednání na téma závory v Andělské Hoře
05.02.2010Kolik lidských životů budou stát závory v Andělské Hoře?