VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“

 


Dne 22. června 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže „Požární ochrana očima dětí“ na chrastavské radnici.
„Požární ochrana očima dětí“ je literárně-výtvarná soutěž vyhlašovaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Této soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18ti let v rámci činnosti školní (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy…) i mimoškolní (domovy dětí a mládeže, sbory dobrovolných hasičů,…). V každé části - literární, výtvarné i části zpracované digitální technologií, se vyhodnocují tři nejlepší práce v každé kategorii a ty postupují dále do vyšších kol.
Okresního kola Liberec se zúčastnilo celkem 327 dětí (4 školy, 19 SDH). V tomto kole se na předních příčkách umístilo 16 dětí z Chrastavy. V části literární v kategorii žáci 6. - 7. ročníku ZŠ obsadila první místo Kateřina Partlová, v kategorii žáci 8. - 9. ročníku ZŠ třetí místo získal Filip Cesar a první místo Kateřina Kaprálová. V části výtvarné kategorii do 5 let obsadily všechna tři místa děti z Chrastavy- třetí místo Anna Čermáková za SDH Chrastava, druhé místo Adriana Foltýnová a první místo Benjamin Gänsel. V kategorii od pěti let do ukončení docházky v MŠ se také umístily chrastavské děti - na druhém místě se umístila Kristýna Junková a na prvním Viola Rotschedková. Ve čtyřech kategoriích ze ZŠ se umístili Marek Tichý (3. místo své kategorie), Kateřina Starhoňová (1. místo své kategorie), Karolína Egermaierová (2. místo své kategorie), Zdeňka Šírlová (1. místo své kategorie), Tereza Hynková (3. místo své kategorie), Věra Polášková (1. místo své kategorie), Nikola Šimíková za SDH Chrastava (3. místo své kategorie) a Alexej Štěch (1. místo své kategorie).
Do krajského kola postoupily práce 7 dětí z Chrastavy. V tomto kole se v literární části umístili - Kateřina Partlová (2. místo své kategorie), Filip Cesar (3. místo své kategorie) a Kateřina Kaprálová (2. místo své kategorie). Děti uspěly i ve výtvarné části, v krajském kole se umístili - Benjamin Gänsel (1. místo své kategorie), Kristýna Junková (2. místo své kategorie), Zdeňka Šírlová (2. místo své kategorie) a Věra Polášková (3. místo své kategorie).
Všem dětem děkujeme za účast a gratulujeme k umístění.

24. června 2016                    D. Reslová