DDŠZŠŠJ nebude pro děti s ochrannou výchovou

  

video - okénko starosty

 

Veřejnost, zdaleka nejen chrastavská, byla v květnu a červnu svědkem rozpadu půl století dobře fungujícího zařízení pro nejtěžší či téměř nejtěžší delikventní mládež do 18 let v přímém přenosu, kdy po negativním vyjádření ombudsmana, do té doby bez problémů a bez výtek fungující VÚDDŠSŠZŠŠJ, doslova odepsalo Ministerstvo školství.

Následně Ministerstvo školství rozhodlo o zrušení zařízení výchovného ústavu a střední školy pro mládež od 15 do 18 let s tím, že v Chrastavě zůstane mládež jen do let 15 (resp. do ukončení povinné školní docházky). Tato změna však nic neměnila na tom, že nadále budou v chrastavském zařízení děti v ochranné výchově, tzn. děti, které se dříve dopustily těch nejzávažnějších deliktů.

Při jednání na Ministerstvu školství v rámci konkurzního řízení na nového ředitele zařízení, byl dán ze strany ministerstva závazný slib, že nové zařízení DDŠZŠŠJ nebude sloužit pro děti s ochrannou výchovou, ale jen a pouze, a to výhradně, pro děti s výchovou ústavní. Toto nové stanovisko Ministerstva školství na jedné straně umožní ministerstvu neprodleně odstranit mříže a další opatření, které ze zákona zařízení pro děti s ochrannou výchovou musí mít, na straně druhé přináší značné ulehčení pro obyvatelstvo města, neboť potencionální nebezpečí ze strany chovanců zařízení tímto zásadně (i když ne 100%) klesá.


                                                                     Novým ředitelem je Mgr. Miloslav Hlubuček

Novým ředitelem VÚDDŠSŠZŠŠJ (do 31. srpna 2016) a poté DDŠZŠŠJ, v souladu s rozhodnutím konkurzní komise, jmenovalo MŠMT s účinností od 25. července 2016 pana Miloslava Hlubučka. Nový pan ředitel působil od roku 1999 v DDŠ v Hamru na Jezeře, z toho v posledních letech na pozici zástupce ředitele. Na mě osobně zapůsobil během konkurzního řízení jako zkušený odborník a věřím, že vedení reformovaného zařízení zvládne.

 


                                                               Satisfakce pro emeritní ředitelku Markétu Sochorovou

Emeritní ředitelka VÚDDŠSŠZŠŠJ paní Markéta Sochorová vedla zařízení k plné spokojenosti všech zainteresovaných šest let. Poté, co byla její dlouholetá práce pohaněna a znectěna ze strany nejvyšších školských orgánů a ona sama z funkce ředitelky odstoupila, našla v sobě dost sil na to, aby se sama přihlásila do konkurzního řízení na reformované zařízení. A konkurzní komise ji oficiálně hodnotila (viz 54/2005 Sb., §5, odst.1) jako uchazeče vhodného pro výkon funkce ředitele. Přestože ji v následném hodnocení vhodných uchazečů předčil pan Miloslav Hlubuček (paní Sochorová obsadila místo druhé), hodnocení konkurzní komise, které ji jak výše uvedeno, označilo jako uchazečku vhodnou, je samo o sobě pro inženýrku Sochorovou velkou (byť jen morální) satisfakcí po týdnech neuvěřitelného osočování a hanobení práce její a celého kolektivu, kdy byla (s nadsázkou řečeno) líčena div ne jako „Mengele“ v sukních.
                                                                  Kapacita jen 16 dětí, proč ne, MŠMT na to přece má

Považuji za nezbytné se ještě zmínit o ekonomice celého zařízení. Po nástupu prozatímní paní ředitelky, která zcela rozvolnila režim a sklidila za to zaslouženou kritiku, byl zaveden zcela nevídaný prázdninový režim zařízení, který toto zařízení nepamatuje. Od počátku července počet dětí fyzicky přítomných v zařízení kolísá mezi 1 a 2 (slovy mezi jedním a dvěma). Všichni jsou prý na dovolence nebo bůhví kde. Dle mých informací sama paní prozatímní ředitelka navštívila své zařízení jen 11. července a po konkurzu 21. července odpoledne. Ale náklady na zařízení jedou dál…..

Co mě ovšem při jednání na Ministerstvu školství dostalo do kolen, MŠMT zcela vážně naplánovalo, že nový DDŠZŠDŠJ bude mít kapacitu jen 16 dětí (dvě skupiny pro maximálně osm dětí). Jak se zdá historický vývoj snižování kapacity při zachování (nebo dokonce zvětšení) objemu pokračuje. Kdysi zde bylo cca 150 řeckých a následně vietnamských dětí. Při vzniku ústavu byla kapacita již pod 100 dětí a ta se v průběhu času stále snižovala a snižovala. Již dosavadní kapacita 36 dětí (pokoje jen pro jednoho maximálně pro dva chovance) se mně osobně na tak rozlehlé zařízení zdála velmi nízká. Ovšem ještě další pokles na počet 16? A to by prý reálně mělo být v zařízení v září dětí 6 maximálně 7. Z hlediska bezpečnosti ve městě nám to pochopitelně nevadí, ale jako člověk zajímající se o ekonomiku ve školství obecně, jenom žasnu.


                                                                                             Poděkování a přání závěrem

Děkuji tímto ještě jednou všem dosavadním pracovníkům Ústavu a přeji novému panu řediteli a jeho spolupracovníkům, ať se mu práce daří.

V Chrastavě dne 22.07.2016 Michael Canov, starosta

Média:
21.07.2016 ČT Události v regionech a Události
21.07.2016 iDNES Ústav v Chrastavě má nového ředitele….….
 

Články související:

22.06.2016 Zastupitelstvo ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

14.06.2016 Odpověď MŠMT na otevřený dopis ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

14.06.2016 Otevřený dopis emeritního ředitele VÚDDŠSŠZŠŠJ ministryni školství

08.06.2016 Stanovisko zastupitelů za ODS k situaci v DVÚ Chrastava

07.06.2016 Paní ministryně, odvolejte prosím neprodleně prozatímní ředitelku Ústavu

31.05.2016 Otevřený dopis starosty ministryni školství

31.05.2016 Poděkování dosavadní ředitelky Výchovného ústavu Markéty Sochorové

29.05.2016 Výzva radního Karla Řeháka (reportáž ČT)

26.05.2016 Poprava ředitelky výchovného ústavu

 

 

Série reportáží Tv Nova:

6.6.2016, 7.6.2016, 8.6.2016, 9.6.2016, 10.6.2016, 11.6.2016, 13.6.2016