Hasiči se dočkali nového zázemí

 

Každé pořádné město má svou jednotku dobrovolných hasičů, každá pořádná jednotka má svou zbrojnici a každá pořádná zbrojnice má svou věž. Po letech se dočkali i hasiči v Chrastavě.
Začátkem prosince byla předána městu nová přístavba hasičské zbrojnice, jejíž součástí je právě i věž sloužící současně jako sušárna hadic. Do nového zázemí se hasiči mohou přestěhovat z prostor vedlejších garáží, kde byly podmínky krajně nevyhovující. V novém zázemí najdou jak sociální zařízení (sprchy, toalety) a převlékárnu, tak i nově kancelář pro zasahující jednotku. Součástí je i hasičská siréna pro vyhlášení poplachu s anténou pro příjem signálu z Hasičského záchranného sboru v Liberci.
Stavbu realizovala společnost STAVO-UNION z Jablonce nad Nisou, která v konkurenci 5 firem ve výběrovém řízení předložila nabídku s nejnižší cenou.
Celkové náklady na akci činily téměř 3,8 mil. Kč, z čehož se městu podařilo získat hned 2 dotace. Jednu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 352 500 Kč a druhou - účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 901 666,70 Kč. Vlastní podíl města byl tak necelých 1,6 mil. Kč.


V Chrastavě dne 21.12.2016

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM