NÁVRAT K HASIČSKÉMU DĚTSKÉMU TÁBORU

 

Mladí hasiči z Chrastavy od 14. do 20. srpna tohoto roku trávili prázdniny na hasičském dětském táboře, který byl znovu zrealizován poprvé od června 1998. Děti bydlely ve stanech s podsadami na táboře v Černousích u Frýdlantu. Dopoledne se věnovaly přípravě na „Závod požárnické všestrannosti“, každý den se připravovaly na některou z disciplín tohoto závodu (střelba, zdravověda, uzle, topografie a další). V odpoledním programu absolvovaly cestu kolem světa, navštivily Indii, Austrálii a Mexiko. Do každého státu doletěly letadlem, kde na ně čekali domácí obyvatelé a úkoly, díky kterým získaly letenky na další putování. Celý týdenní program zakončila mexická fiesta a poklad pro celý tým za umístění v celotáborové hře.
Tábor byl realizován za přispění dotace od Libereckého kraje. Tímto za celý sbor děkujeme jak Libereckému kraji, tak všem, kteří byli nápomocni realizaci tábora.
D. Reslová