Rušení diabetologické ambulance v Chrastavě není na pořadu dne

V Chrastavě funguje 1x týdně diabetologická ambulance, kterou zajišťuje nemocnice Frýdlant. V posledním období se začaly šířit zvěsti o tom, že se bude rušit a paní doktorka dokonce přestala objednávat pacienty. Jednal jsem o daném problému nejen s paní lékařkou, ale poté především přímo s ředitelem Frýdlantské nemocnice panem Jiřím Benediktem, který mě sdělil doslova: „Jedná se o drby, rušení diabetologické ambulance v Chrastavě není na pořadu dne“.
Informace pana ředitele znamená, že by paní doktorka měla opět začít objednávat pacienty. V tomto duchu jsem po rozhovoru s panem ředitelem s paní doktorkou znovu jednal.
Rád tuto dobrou zprávu předávám dále a jen doufám, že případné rušení této poradny nebude na pořadu dne ani v blízké či vzdálenější budoucnosti.


V Chrastavě dne 12.07.2016 Michael Canov, starosta