Sokolíčci na Sokolce

     

  fotogalerie

Poslední květnový víkend jsme strávili společně se 17-ti dětmi z oddílu mladšího a 6-ti dětmi z nejmladšího žactva na chatě „Sokolka“ v Hraběticích v Jizerských horách. Pobyt byl pro děti odměnou na konci školního roku za docházku, nasazení a chuť s námi cvičit. Cílem bylo i upevnění vztahů mezi dětmi, aby v září zase rády přišly mezi své kamarády.

V pátek v podvečer jsme se vypravili autobusem ČSAD do Liberce a MHD do Bedřichova. V Bedřichově jsem posvačili a vyrazili vzhůru přes Královku do Hrabětic. Velká zavazadla se nám vezla auty, takže s malými batůžky poháněni zvědavostí, jsme zvládli přesun rychleji, než jsme původně počítali. V chalupě jsme se navečeřeli, rozdělili se do skupin pro víkendovou hru a šupky do vybalených spacáčků.

V sobotu nám ráno silný déšť nedovolil rozcvičku venku – zacvičili jsme si v jídelně. Po snídani děti chvíli malovaly, počasí se umoudřilo, a tak jsem vyrazili na výpravu za dobrodružstvím. Cestou okolo Josefodolské přehrady, Prezidentské chaty na Královku jsme hledali a plnili úkoly, za které děti sbíraly pro svou skupinu „drahokamy“. Odměnou za zvládnutí pochodu v již docela horkém počasí jim bylo hřiště na Královce a ovocný nanuk. Po příchodu na chatu byl pozdní oběd, pauza na pohádku a pak hry na louce před chatou. Večer jsme opekli buřtíky, zazpívali si písničky u ohně a při západu slunka uléhali spokojeni a unaveni.

Nedělní slunečné ráno jsme přivítali rozcvičkou na louce. Pak jsme se nasnídali, částečně zabalili a vyrazili jsme okolo Hrabětické kapličky přes louky a lesy na rozhlednu Slovanku. Po skupinkách jsme se všichni rozhlédli po kraji, nasvačili se a cestou zpátky k chatě jsme si zahráli ještě nějaké hry. Před chatou jsem na sluníčku poobědvali, dobalili jsme zavazadla, naložili je opět do aut. Společným „NAZDAR !“ jsme poděkovali panu správci. Vzhledem k tomu, že zpět nám jel autobus přímo z Hrabětic, měli jsme dostatek času na vyhodnocení víkendové hry. Pak jsme se, ač neradi, vydali k autobusu, který nás dovezl do Liberce k nádraží, odkud jsme jeli domů vlakem.

Byl to úžasně strávený víkend, za který chceme poděkovat hlavně dětem a doufáme, že i v příštím školním roce se budeme pravidelně vídat v tělocvičně a užijeme si mnoho prima společných akcí. Poděkování patří i rodičům, za důvěru nám danou a svěření nám toho nejdražšího co mají.
V neposlední řadě poděkování také našim manželům, že nám byli celý víkend nápomocni a umožnili nám plně se dětem věnovat.


POBYTU V PŘÍRODĚ NAZDAR !

cvičitelky Zdeňka, Míla a Míša