Protipovodňová opatření v povodí Lužické Nisy 

okénko starosty

 

Liberecký kraj je asi jediným orgánem na krajské úrovni, který je schopen realizace účinných a především komplexních protipovodňových opatření v povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje. Přípravy na realizaci takovýchto opatření jsou nyní ve stádiu přípravy odborné studie v hodnotě cca 8 mil. Kč. Na tuto studii usiluje Liberecký kraj o dotaci ve výši 85 %. O zbývajících 15 % se podělí rovným dílem ze svých prostředků Liberecký kraj s obcemi. O důležitosti takovýchto opatření nás v Chrastavě určitě nikdo přesvědčovat nemusí, a tak zastupitelstvo města na svém zasedání 15. února 2016 schválilo zapojení Chrastavy do projektu a příslušného podílu na financování studie.


V Chrastavě dne 17.02.2016 Ing. Michael Canov, starosta

Odkaz:
2010
Povodňová stránka města