Příměstský tábor - 2016

                  

  

Fotogalerie  Farmáři + Trosečník  

 

Také o letošních prázdninách uspořádal Společenský klub dva běhy příměstského tábora. Červencový turnus se nesl ve farmářském duchu a během srpnového se staly děti trosečníky na pustém ostrově. Oba turnusy měly nabitý program, při kterém se nenudil snad nikdo.
O úspěchu tábora nehovoří pouze spokojenost dětí, ale také to, že kapacita 80 dětí byla během tří dnů zcela vyčerpána.
Rád bych touto cestou poděkoval:
Oddílovým vedoucím – Adéla Bednářová, Tereza Loučková, Kateřina Kohlíková, Klára Sehnoutková a Ondřej Vojtíšek
Kuchyni – Ondřej Laksar, Wanda Magdalena Kmínková, Eva Pinkasová


Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu