Prezident na naší straně, prezident na straně Česka!

Prezident - reakce na dopis M. Canova

  ČT 24 tisková konference prezidenta republiky (od 28:07)

 

Na tiskové konferenci prezidenta republiky v pátek 26. února 2016 v Jilemnici se prezident republiky Miloš Zeman jednoznačně vyjádřil v otázce hraničního sporu s Polskem. Pan prezident řekl: „Existuje mezinárodní smlouva mezi Polskem a tehdejším Československem o tom, že obě země vůči sobě nemají žádné územní nároky. Jakákoliv změna státních hranic vyžaduje přijetí ústavního zákona o této změně, to znamená kvalifikovanou většinu v poslanecké sněmovně a samozřejmě i v senátu. Kdybych měl citovat tetu Kateřinu z Jirotkova Saturnina, tak bych mohl pokračovat slovy: Chtěl bych vidět toho smělce.“

Pan prezident jako první ústavní činitel (postavením i časově) nyní dokázal nahlas veřejně říci, že žádný územní dluh Polsku neexistuje a tím i implicitně přiznat, že dosavadní letitá tvrzení vlád České republiky o existujícím územním dluhu byla a jsou nepravdivá, a to včetně té jeho z roku 2002. Pan prezident dokázal zareagovat na zaslaný dopis, seznámit se s předloženými důkazy a vyvodit z toho jednoznačný závěr. A také odpověděl adresátovi.


                                                                                                    Premiér a vláda stále mlčí

Bohužel však stále mlčí premiér a vláda. Na stejný dopis ze 16. prosince loňského roku, na který již odpověděl pan prezident, pan premiér stále nereagoval. A vláda dosud nijak nereagovala na stanovisko šesti starostů dotčených obcí z 15. ledna tohoto roku. Přitom zdaleka nejen já, ale především renomovaní ústavní právníci v pořadu Reportéři ČT jasně dokládají, že Česká republika Polsku žádné území nedluží.


V Chrastavě dne 29.02.2016 Michael Canov, starosta města Chrastava


Média:
26.02.2016 Liberecká drbna Zeman na straně Chrastavy
27.02.2016 Liberecký deník Územní nároky Polska? Chtěl bych vidět toho smělce
05.02.2016 RTM+ Rozhovor  na dané téma

Článek související:
26.01.2016 Reportéři ČT potvrzují naše slova