Hasiči mají po 148 letech svůj prapor

 

   fotogalerie     video TV Chrastava

V roce 1868 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Chrastava – střih – v roce 2016 byl Sboru dobrovolných hasičů Chrastava slavnostně předán a vysvěcen hasičský prapor.

Obě data od sebe odděluje 148 let, to vskutku není krátká doba. Prapor však v sobě koncentruje velmi důležitou symboliku. A proto považuji za velice potřebné takovýto prapor mít.

Slavnostní předání a vysvěcení praporu, které provedl ve středu dne 30. března 2016 na náměstí 1. máje náš pan farář Radek Vašinka, se uskutečnilo za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, starostů okolních obcí a především za hojné účasti mnoha občanů našeho města. Za zvuků pochodové hudby živé kapely následně došel průvod v čele s praporem do cíle své cesty do hasičské zbrojnice.

Sametový krásný prapor, jehož detaily a vzory řešili sami hasiči, byl pořízen spolu s několika látkovými kopiemi, které si budou moci běžně brát hasiči na soutěže, aby se neponičil sametový originál. Ten by měl být pýchou sboru minimálně po dalších 148 let.


V Chrastavě dne 04.04.2016 Michael Canov, starosta města Chrastava

Média:
30.03.2016
Tv Genus Plus
31.03.2016
Tv RTM Plus (od 4:53)
31.03.2016
Na prapor čekali v Chrastavě víc než století

Články o chrastavských hasičích:
01.06.2015
Hasičská dráha otevřena (Tv RTM, Tv Chrastava)
25.02.2013
Hasiči mají novou cisternu (Tv Chrastava)

11.08.2011 Rok poté – požehnání hasičských aut  (Tv Chrastava)

Články o vlajce města Chrastavy
30.04.2012
Požehnání vlajky města Chrastava biskupem litoměřickým (Tv Chrastava)
19.09.2005
Městu Chrastava byl udělen dekret na vlajku města 
17.09.2005
Nová městská vlajka schválena