"Vize Chrastava“
využití prostoru po demolici „Sepp“
 

 

reportáž TV Chrastava          fotogalerie

 

Ve středu 9. 3. 2016 od 15:00 hodin proběhla v zasedací místnosti radnice prezentace prací studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (TUL). Studenti se zabývali vizí dalšího využití prostoru po demolici objektu „Sepp“.
Součástí prezentace byla jak vizualizace prací na promítacím zařízení, tak i zmenšené modely „vizí“. Celkem mohli přítomní diváci z řad zastupitelů i veřejnosti zhlédnout 10 prací, které přinášely na možné budoucí využití lokality často netradiční pohled.
Všechny práce si bude možné prohlédnout, místo a čas ještě upřesníme po domluvě se zástupci TUL, ale jako nejpravděpodobnější se jeví výstava přímo v prostorách radnice.
O přesném místě a času vás budeme včas informovat.

Z prezentovaných prací následně členové zastupitelstva vyberou vítězný návrh, jehož autor obdrží odměnu 10 000 Kč. Zda se poté vybraná varianta dočká i případné realizace je otázkou dalšího vývoje a rozhodnutí volených zástupců města.


V Chrastavě dne 11.3.2016 Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Jednotlivé prezentace:

prezentace Martin Kunc
prezentace Kristýna Mocová
prezentace Zuzana Brunnerová
prezentace Dita Petráňová
prezentace Alena Novotná
prezentace Jiří Jurenka
prezentace Ondřej Novák
prezentace Jiří Lukáš
prezentace Petr Tůma