Otevřený dopis emeritního ředitele VÚDDŠSZSJ Zdeňka Peldy ministryni školství Kateřině Valachové

Vážená paní ministryně,

zdravím Vás, je mi líto, že výměna názorů na výchovu dětí ve výchovných ústavech a DDŠ probíhá v poněkud zjitřené a médii vesměs nešťastně prezentované rovině. Není to vhodná volba, spousta podstatných nuancí a specifik spadne pod stůl a spíše se dovíte, že se s chlapci v Chrastavě zachází hůře než s nejtěžšími zločinci ve vězení a že je jim upíráno nejen jídlo ale (sic!) i pití, než relevantní a verifikované hodnocení dlouholeté práce týmu speciálních pedagogů, kteří mnohdy zachrání téměř odepsané děti, jejichž startovní blok do života je tak nějak vzadu a měly smůlu, že se narodily do prostředí, které "zájem dítěte" sotva naplní.
Jsa už starým vysloužilým kantorem, který se celý profesní život snažil z vnitřního přesvědčení dát maximum těm potřebným, vnímám Váš způsob řešení "krize" v Chrastavě za poněkud nešťastný a jeví se mi jako cílená dehonestace a mocensky nepřiměřený útok na obětavou každodenní snahu týmu zvýšit šanci chlapce na úspěšnou integraci do společnosti. I osobně se mne Vaše rétorika nepříjemně dotýká, přece jen bych měl mít z těch cca 10 000 dnů, které jsem tam prožil, zasvěcenější pohled. Zažil jsem řadu pozoruhodných osobností, se kterými jsme v dobré víře, s vysokým nasazením, náročností k sobě i enthusiasmem, budovali sofistikovaný motivační (ne represivní, jak je nám notoricky podsouváno...) systém, který pomáhal jak pedagogům, tak i chlapcům. Víra, že optimálně pomůžeme, byla tou základní filosofií. Moje nástupkyně, paní inženýrka Markéta Sochorová, se kterou jsem k oboustranné spokojenosti deset let spolupracoval, byla vskutku popravena v přímém přenosu. Qui bono, ptávali se v Římě...Odsuzujete "nepřijatelné praktiky", ale Vaše postupy zrovna za etické nepovažuji a nějakou vyváženost postojů už vůbec nevidím...
Asi se neshodneme ve vidění světa a přístupu k "výchově chlapců v Čechách". O to více bychom se měli snažit o hledání konsensu, který by byl maximem možného. Kultivovaně, slušně, v klidné atmosféře respektu, s vědomím odpovědnosti za osudy dětí, které nám byly svěřeny a se kterými (jak zdůrazňuji...), jsme doživotně spojeni. Jasná vize budoucího řešení vývoje by měla stavět na verifikovaných a relevantních argumentech a reálných možnostech řešení.

Dovoluji si Vám, vážená paní ministryně, přeposlat můj příspěvek, který jsem přednesl tuším v roce 2000 na mezinárodní konferenci o rodině v Liberci. Je to takové krédo, se kterým jsem těch 26 let vedl tým především speciálních pedagogů. Zkuste si, prosím, porovnat a zkonfrontovat principy a zásady v něm deklarované s Vaší kritikou, pohledem a přístupem.
Závěrem si dovoluji Vám popřát, aby Vaše kroky při řešení situace v Chrastavě a podobných zařízeních byly moudré, logické a vedly k minimalizaci negativních důsledků pro samotné děti v nich soudně umístěné. Dodnes jsme černou ovcí byli pouze my, ale jak jsem se ráno dočetl, bude posvíceno i na další pasťáky...Věru důstojná a nepředjímající formulace... Naslouchat je totiž žádoucí z obou stran, uvážlivá a optimální rozhodnutí pak vzniknou tak nějak snadněji a lehčeji.
...
Také Vám přeji, abyste se osobně nedostala do příliš blízkého kontaktu třeba s našimi chlapci na útěku, někteří jsou při uspokojování svých práv a potřeb docela bez zábran. I to je jedna z mnoha úloh polepšoven našeho typu - tedy chránit společnost...Ve filmu Miloše Zábranského Svědomí Denisy Klánové hrál jednu z hlavních rolí náš chlapec...Film je dost drsný...

Tento dopis prezentuji jako otevřený, budu rád, když diskuze o problematice ústavní a ochranné výchovy vyústí v závěry, které budou ku prospěchu všech...

S úctou a respektem Zdeněk Pelda
Příloha dopisu: Příspěvek z roku 2000


Videoodkazy České televize:
09.06.2016 ČT Zdeněk Pelda v Událostech, komentářích
09.06.2016 Pracovníci odmítají, že by porušovali práva chov


Ocenění města Chrastava:
30.03.2016 Tv Chrastava Plaketa Jana Amose Komenského (mj. Zdeněk Pelda)
10.10.2013 Tv Chrastava Osobnost města Chrastava Ivan Žák (dlouholetý učitel ústavu)
28.03.2012 Tv Chrastava Plaketa Jana Amose Komenského  (mj. Ivan Žák)
Další videa s Ivanem Žákem   Ochotník je ochotný herec      Pásmo veršů 

Z činnosti VÚDDŠSŠZŠŠJ:
2014 Tv RTM Chrastavská sloka
2013 Tv Chrastava Olympiáda výchovných ústavů

Série reportáží Tv Nova:
6.6.2016, 7.6.2016, 8.6.2016, 9.6.2016, 10.6.2016, 11.6.201613.6.2016