Letošní opravy místních komunikací

   

S nastupujícím podzimem pomalu končí i stavební sezóna a s ní i letošní opravy místních komunikací. Již začátkem léta se dokončila oprava Loudátovy ulice, včetně výměny zábradlí, následovala oprava Muzejní ulice a ulice u kostela, nově ulice Tomáše Genrta. V průběhu září pak proběhla další etapa rekonstrukce komunikace mezi ulicí Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski (cesta na Vísku).
Ve výčtu opravených komunikací bohužel chybí ulice Hřbitovní, podél plotu MŠ Luční. Zde došlo k situaci, kdy vítěz veřejné zakázky - spol. SaM silnice a mosty a.s. z České Lípy odstoupila od zakázky a odmítla podepsat smlouvu. Vzhledem k tomu, že druhý uchazeč v pořadí podal nabídku výrazně vyšší a klimatické podmínky nám již nezaručují bezproblémové dokončení této zakázky jsme se rozhodli výběrové řízení zrušit a zakázku opětovně vypsat v zimních měsících, aby se mohla oprava realizovat na jaře příštího roku.
Co se týká dalších plánovaných oprav na příští rok, kromě již zmiňované Hřbitovní ulice, chceme dokončit opravu komunikace mezi ul. Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski. Rádi bychom také konečně opravili povrchy na náměstí 1. máje, kde jsme čekali na dokončení oprav krajských komunikací. V současné době také připravujeme projekt rekonstrukce vnitrobloku v Turpišově ulici, včetně přilehlé ulice Soudní. V případě, že zastupitelstvo uvolní na tuto akci finanční prostředky, chceme realizovat I. etapu, která by zahrnovala opravu 2 nejhorších komunikací ve vnitrobloku.
Z dalších plánovaných oprav můžeme uvést propojku mezi ul. Ještědskou a Lipovou, ulici k výchovnému ústavu a komunikaci u kostela v Andělské Hoře. Přesný seznam komunikací bude znám až po schválení rozpočtu města na rok 2017 Zastupitelstvem města Chrastava.V Chrastavě dne 14.10.2016

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM