Pro Ministerstvo životního prostředí palec nahoru, umí se omluvit
 

okénko starosty - TV Chrastava

Před cca dvěma měsíci jsem nevěřil vlastním uším. Volali mi z Ministerstva životního prostředí a omlouvali se a děkovali, opakovaně děkovali, snad pětkrát dokola děkovali.

O co šlo? Jak jsme již informovali, obdrželi jsme v loňském roce dotaci MŽP na náš nádherný památný strom Jasan ztepilý s tím, že závěrečné vyúčtování dotace musí být provedeno do 15. února 2016. My jsme toto vyúčtování provedli již 16. prosince 2015. „Odměnou“ nám za to bylo březnové vyhrožování úřednice ministerstva, že jsme porušili rozpočtovou kázeň, protože jsme dle ní žádné závěrečné vyhodnocení neprovedli, jelikož jí žádný prosinec nezajímá, ona přijímá vyúčtování až od 1. ledna 2016.

My jsme tedy podali totožné vyúčtování ještě jednou, ale zároveň jsme podali proti postupu ministerstva námitky a výsledkem byl onen telefonát. Omluva za to, že jsme měli pravdu a oni nás neoprávněně napadli. A násobně opakované poděkování za to, že jsme je poučili a zároveň ochránili před opakováním jejich chyby mnoho obcí po celé České republice.

A protože k nám konečně 30. května dorazila i písemná zpráva MŽP ze dne 8. dubna s omluvou a poděkováním, máme to i černé na bílém.


V Chrastavě dne 01.06.2016 Michael Canov, starosta


Omluvný dopis z MŽP
30.05.2016 Obálka datové zprávy
08.04.2016 Samotný omluvný dopis

Článek související:
16.03.2016 Jasan, dotace a byrokracie (Tv Chrastava)

Média:
24.03.2016 Liberecký deník Všechno splnili, přesto je dotace v ohrožení