Inkluze ve vzdělávání v Chrastavě

Okno se starostou

Okénko starosty

Na přelomu tisíciletí byla v Chrastavě zrušena zvláštní škola a v rámci základní školy byly vytvořeny speciální třídy. Toto opatření odstranilo mnohdy pejorativní označení pro takto vzdělávané děti „zvláštňáci“, přitom zachovalo jejich samostatné vzdělávání uzpůsobené jejich potřebám a zároveň umožnilo jejich přirozený průnik mezi ostatní děti v oblastech, které dobře zvládají (např. reprezentace školy ve sportovních odvětvích).

V posledních měsících se na celostátní úrovni vynořilo téma inkluze. Dle dostupných informací by počínaje školním rokem 2016-2017 měly být děti, spadající dosud do speciálních škol či speciálních tříd, zařazeny do tříd běžných. Ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský však ubezpečil diváky Tv Chrastava v okénku starosty a návštěvníky Večera se starostou na toto téma, že v Chrastavě se nic měnit nebude a speciální třídy budou zachovány tak jako dosud.

V Chrastavě dne 02.03.2016 Ing. Michael Canov, starosta