CHRASTAVSKÉ HASIČKY PŘIVEZLY DALŠÍ POHÁR

 

                                                                                                                     

Ve Stráži nad Nisou se tuto sobotu 25. 9. 2016 konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Stráž nad Nisou. Závodu se zúčastnilo sedm družstev mužů a žen. Na soutěžní týmy čekala tajná disciplína, při které byl jeden člen družstva na nosítkách přenesen čtyřmi soutěžícími kolegy a smotání hadice zbylými dvěma členy mužstva. Ihned po jejím splnění družstva vybíhala k provedení požárního útoku za použití nástřikových terčů.
Ženy z Chrastavy obsadily druhé místo, a tak rozšiřují svojí sbírku dalším krásným pohárem.

D. Reslová