Dana Drábová navštívila Chrastavu

video TV Chrastava

 

V pondělí dne 5. září navštívila krátce Chrastavu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. Účelem její návštěvy ovšem nebylo nic, co by se přímo dotýkalo jaderné energie, ale situace ohledně hnědouhelného dolu Turów a důsledků jeho možného rozšíření. Proto její krátký pobyt, na který přijela spolu s panem hejtmanem, byl především ve Vítkově resp. nad ním, kdy si důl Turów prohlédla alespoň zdálky na vlastní oči. Po této prohlídce jsem měl tu čest paní Danu Drábovou spolu s panem hejtmanem alespoň na chvíli přijmout ve své kanceláři na radnici, kde se předsedkyně zapsala do pamětní knihy.

Ještě předtím se však podařilo natočit Tv Chrastava s předsedkyní úřadu pro jadernou bezpečnost rozhovor, který se týkal jaderné energetiky. Ale nebojte se, žádná jaderná elektrárna ani úložiště jaderného odpadu v Chrastavě nebude.


V Chrastavě dne 06.09.2016 Michael Canov, starosta města Chrastava