Audit MF na hasičskou cisternu dopadl na výbornou

 

video TV Chrastava- okénko starosty 

Auditní orgán Ministerstva financí České republiky provádějící supervizi všech kontrol evropských dotací v celé České republice. Auditní orgán, který je nezávisle řízen přímo z Bruselu a z kterého mají „vítr“ i ostatní kontrolní orgány a na slovo poslouchají jakékoli jeho pokyny či doporučení. Auditní orgán, který audituje ty nejvýznamnější akce (nyní například dle dostupných zpráv dle pokynu z Bruselu audituje „Čapí hnízdo“). Auditní orgán, který dosud v Chrastavě nikdy nebyl.

Chrastava se však nakonec přeci jenom dočkala. Auditní orgán se rozhodl auditovat projekt „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“ , v rámci které byla pořízena do Chrastavy hasičská cisterna v hodnotě 7,2 mil. Kč. Audit probíhal hned od počátku roku 2016. Hned na začátku tříčlenný tým auditorů strávil tři dny od rána do večera nad studiem originálů všech možných dokumentů a následovalo několikaměsíční studium kopií příslušných dokumentů v Praze. Auditní zpráva byla vypracována 23. března a její výrok zněl ve všech 13 bodech „bez zjištění“ se závěrem, že všechny operace jsou legální, řádné prováděné a v souladu se smlouvu. S radostí jsem navíc kvitoval, že dle informace od kolegy Jiřího Löffermana, stejně skvěle dopadl i paralalně konaný audit ve ze Skalici u České Lípy.

V Chrastavě dne 04.04.2016 Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

Výsledky auditu:
1.
Dopis ředitele AO MF Mgr. Stanislava Bureše
2.
ZPRÁVA O AUDITU OPERACE č. ETC SN-CZ/2016/O/013


Články týkající se projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“:
26.03.2014
Hasičská zbrojnice v Bertsdorf-Hörnitz 
16.11.2013
Cvičení v Bertsdorf-Hörnitz (Tv Chrastava)
23.10.2013 Cvičení ve Skalici u České Lípy (
Tv Chrastava)
24.09.2013
Cvičení v Chrastavě (Tv Chrastava)
25.02.2013
Hasiči mají novou cisternu (Tv Chrastava)
11.08.2011
Rok poté – požehnání hasičských aut  (Tv Chrastava)


Další kontroly na dotační akce (všechny na výbornou s výjimkou RTN Terminál, kde MF řeší již 26 měsíců naše
odvolání):
19.10.2015
Kontrola evropské dotace na autobusové nádraží… dopadla na výbornou
20.07.2015
Kontrola evropské dotace na kulturní centrum… (Tv Chrastava)
10.06.2015
Jak se u nás kontrolují dotace? Běs, děs, šikana, pravil Senát
30.01.2015
Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu dopadla na výbornou (Tv Chrastava)
05.03.2014
RTN – Terminál a nezapomenutelná dotace z EU (Tv Chrastava)
07.03.2013
Finanční úřad: popovodňové dotace v Chrastavě jsou v pořádku (Tv Chrastava)
12.07.2010
Daňová kontrola na dotaci na školu dopadla na výbornou
30.01.2006
Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč
09.01.2006
Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou