Nadějné jednání s ČEZ ohledně informování o odstávkách

video TV Chrastava

Jak jsme informovali v článku z 18. července 2016, společnost ČEZ Distribuce a. s. rozhodla, že sice bude i nadále město informovat o plánovaných odstávkách elektřiny, nikoli však o konkrétních místech. Proti tomuto rozhodnutí jsem podal jménem města protest předsedovi představenstva dané společnosti.

Musím ocenit, že protest nezůstal ladem, neboť následně požádali představitelé společnosti o osobní jednání. Dne 2. srpna 2016 se jednání uskutečnilo v mé kanceláři, kdy jsem přijal vedoucího odboru Obsluha klientů pro veřejný sektor Mgr. Ondřeje Horáka, vedoucího odboru Příprava pana Zdeňka Burdeka a regionálního reprezentanta regionu Sever Ing. Martina Huška.

Výsledkem jednání, kterého se zúčastnily též pracovnice našeho sekretariátu, které o plánovaných odstávkách informují veřejnost, byla dohoda, že bude používán systém, kdy budou naše pracovnice informovány o konkrétních místech odstávek, aby o nich mohly informovat veřejnost. Kromě výše uvedeného se v rámci jednání probraly i možnosti spolupráce společnosti ČEZ Distribuce a. s. s městem v investiční oblasti a možnosti co nejrychlejší komunikace města s odpovědnými pracovníky společnosti.

Jsem rád za rychlou reakci zástupců této společnosti a jsem ještě radši za výsledky, ke kterým jednání dospělo.


V Chrastavě dne 02.08.2016         Michael Canov, starosta

  

Články související:

18.07.2016 ČEZ: Nepůjde elektřina! Kde? Někde. (Tv Chrastava

18.07.2016 Dopis předsedovi představenstva ČEZ Distribuce a.s.  Ing. Richardovi Vidličkovi