ČEZ: Nepůjde elektřina! Kde? Někde.    

 Okno se starostou

video TV Chrastava

Plánované odstavení elektřiny dosud probíhalo dle následujícího modelu: ČEZ oznámil městu Chrastava nejen, kdy bude příslušná odstávka, ale především kde bude (za pomoci mapičky). Město Chrastava toto oznámení nejenže vyvěsilo na papírové i elektronické desce, ale informovalo své občany pomocí fóra na svých stránkách, městským rozhlasem a v patřičné lokalitě SMS nejen kdy, ale především kde konkrétně.

Jak jsme zjistili z oznámení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a následného e-mailu, rozhodl se ČEZ tento model změnit. Rozhodl se oznamovat pouze města, kde nepůjde elektřina při plánovaných odstávkách, nikoli konkrétní místa.

Ve svém oznámení píše, že si mají bližší informace o dotčených lokalitách najít občané sami 15 dní před plánovanou odstávkou. A tak se zřejmě mají všichni občané města neustále hrabat na stránkách ČEZu, jestli náhodou nebude i jejich ulice či č.p. odstaveno. Sama společnost však na této stránce uvádí, že, cituji:
Upozorňujeme, že takto zpřístupněná data nenahrazují legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale mají pouze informativní charakter.“

Dle mého názoru však v žádném případě povinnost ze zákona nesplňuje pouhé uvedení města, kde v daný čas elektřina nepůjde. V tomto smyslu jsem telefonicky urgoval příslušného pracovníka společnosti ČEZ z Děčína a obdržel jsem následující e-mailové vyjádření:

Vážená paní, vážený pane,
důvodem zrušení zasílání mapového podkladu jako přílohy oznámení o plánovaných odstávkách jsou technické důvody a příprava nového automatizovaného systému. Ten bude o plánovaných odstávkách informovat přímo jednotlivé odběratele. I nadále však počítáme s odesíláním informačního e-mailu o plánované odstávce na adresu obecního úřadu. Součástí zasílané informace bude stále odkaz na naše níže uvedené internetové stránky, kde si mohou sami odběratelé ověřit, zda budou plánovanou odstávkou dotčeni. Bližší informace o konkrétních odběrných místech dotčených plánovanou odstávkou jsou k dispozici 15 dní před uvedeným termínem odstávky na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html. Děkujeme za pochopení.“


Jak jsem ale pak telefonicky zjistil u nadřízeného pracovníka ČEZ z Plzně, model automatického zasílání je teprve ve vývinu, kdo ví kdy bude. Na dotaz, jak se bude každý jednotlivý odběratel informovat, bylo mně odpovězeno, že e-mailem nebo SMS. Dotaz co bude s těmi občany, kteří ani e-mail ani mobilní telefon nemají, nebyl dotyčný pracovník schopen zodpovědět.

Závěrem jsem byl ubezpečen, že vydávání upozornění na odstávky pouze pro město jako celek, nikoli na konkrétní místa, se bude týkat všech měst celé oblasti včetně Liberce. Prahy ne, ta prý pod ČEZ Distribuci a.s. nespadá.

Dnes jsem zaslal datovou schránkou protest proti výše popsaným počínajícím praktikám předsedovi představenstva dané společnosti.

V Chrastavě dne 18.07.2016 Michael Canov, starosta