Čarodějnice a lampiónový průvod 2016

reportáž TV Chrastava   fotogalerie


Tak jako každý rok, i letos posledního dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava „Pálení čarodějnic“. Tradičně byl sraz na náměstí, odkud se úderem 18. hodiny odcházelo k hasičárně. V průvodu šlo mnoho čarodějnic, děti si nesly lampióny, nálada byla skvělá.
Za hasičárnou, kde se čarodějnice konaly již potřetí, byla postavena chrastavskými hasiči několika metrová vatra, odkud z výšky shlížela čarodějnice. SDH zajistil opět i občerstvení, posezení a malý ohníček na opékání buřtů.
Děti se mohly zabavit několika soutěžemi, které prověřily jejich zručnost. Vyzkoušely si i cvičnou hasičskou dráhu, která byla otevřena v loňském roce. Bylo připraveno také malování na obličej, čehož děti hojně využily a malovalo se i za tmy při svícení loučemi.
V 19.00 hodin se přistoupilo ke slavnostnímu aktu. Za přítomnosti starosty města Chrastavy Ing. Michaela Canova, Renaty Šimíkové – předsedkyně krajského sdružení hasičů LK, mjr. Ing. Jaromíra Mottla – vrchního komisaře stanice Liberec a Petra Čálka - velitele SDH Chrastava byl pokřtěn a předán Jednotce SDH Chrastava nový dopravní automobil. Děti s rodiči si mohli vozidlo prohlédnout z blízka a vyfotit se u něj.
Celý večer hrál k poslechu i k tanci orchestr Bohemia Universal Band. Návštěvníci se dobře bavili, přispělo k tomu i skvělé počasí.
Všem, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli, velice děkujeme, zejména však členům Sboru dobrovolných hasičů. Je dobře, že se v Chrastavě tradice pálení čarodějnic udržuje a podle počtu zúčastněných, je vidět, že je velmi oblíbená.

J. Marxová – 2. 5. 2016