Nové zásahové vozidlo Mercedes-Benz DA- L1Z

reportáž TV Chrastava

Obec má povinnost ze zákona zřídit Jednotku Sboru dobrovolných hasičů a také tuto Jednotku náležitě vybavit. Po povodni v roce 2010 jsme postupně pořizovali nový automobilový park naší Jednotky SDH. Nyní jsme nahradili starý tzv. dopravní automobil novým, který bude jistě sloužit Jednotce SDH hezkých pár let.
Jedná se o dopravní automobil s hmotností do 3,5 t, silniční podvozek 4x2, výbava základní, 9 míst k sezení. Toto vozidlo slouží k dopravě hasičů na místo události, dále k přepravě materiálu a evakuaci osob při mimořádných událostech. Vozidlo se bude dále využívat na různé požární soutěže, kde se připravuje mládež, která jednou nastoupí do Jednotky SDH.
Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice a vyhláškou MV 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. 53/2010 Sb., a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ dopravního automobilu.
Dopravní automobil si budete moci prohlédnout v sobotu 30. dubna 2016 od 18:00 hodin u hasičské zbrojnice (současně při akci „Pálení čarodějnic“). V 19:00 hodin bude auto slavnostně pokřtěno a předáno do rukou Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava.

Srdečně Vás zveme
Z. Václavíková místostarostka a Petr Čálek velitel JSDH