Dokončení výměny zábradlí v Loudátově ulici a další postup prací

Příznivá zima nám umožnila zahájit poslední fázi oprav v Loudátově ulici (ulice mezi Revoluční a Turpišovou ulicí). Již v minulém roce jsme práce zahájili první etapou, kdy proběhla výměna zábradlí v úseku od náměstí zhruba do poloviny úseku, současně bylo zvýšeno koryto Jílového potoka o jednu řadu žulových kvádrů a byla položena nová linka z žulových kostek ze strany bytového domu. Součástí opravy byla i pokládka nového asfaltového povrchu.
S ohledem na nepříznivý vývoj plnění rozpočtu města v letošním roce a vzhledem k tomu, že tuto opravu financujeme z vlastních (ne dotačních) prostředků jsme museli s opravou dalšího úseku počkat až na potvrzení zlepšující se situace rozpočtu města. Pomohla nám dosavadní mírná zima a ušetřené prostředky na zimní údržbu jsme mohli použít právě na tuto opravu.
Ještě do konce roku dojde k dokončení výměny zábradlí až ke stavebninám pana Rozmajzla a hned začátkem ledna bude dokončena úprava koryta Jílového potoka zvýšením o jednu řadu žulových kvádrů. V jarních měsících bude oprava definitivně dokončena pokládkou nového asfaltového povrchu a vyrovnáním žulových obrub.


V Chrastavě dne 21.12.2015

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM