Další nové výsadby

 

 

V průběhu několika posledních měsíců došlo na území našeho města k další velké vlně výsadeb veřejné zeleně. Největší akcí tohoto charakteru je bezesporu vysazení vzrostlých dřevin a několika set keřů v parku u muzea hasičské techniky. Založeny zde byly nové živé ploty, dosazeny odumřelé nebo zničené kusy a přibyly nové soliterní stromy. Veškerá výsadba provedená na tomto místě byla realizována jako kompenzace za dřeviny pokácené v rámci III. etapy výstavby Pobřežní ulice. Podél této nové silnice byla dle projektu též provedena rozsáhlá výsadba, která byla bohužel poznamenána letními extrémními suchy. Město Chrastava rovněž plánuje do konce tohoto roku realizovat náhradu nevzhledné jeřábové aleje u povodňových domků na Střeleckém vrchu za hodnotnější stromy. Dále bude zazeleněno okolí parkovací plochy v Mostní ulici a několik desítek dalších stromů a keřů přibude na území celého města.

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava