Paní učitelka Alena Vydrová nás navždy opustila


vzpomínkové video


 

V úterý dne 8. září 2015 nás navždy opustila nezapomenutelná osobnost našeho města paní Alena Vydrová. Nesčetné množství žáků naší školy mělo to štěstí a tu čest, že je paní učitelka za desítky let své praxe učila. Za svoji celoživotní pedagogickou práci byla oceněna v letošním roce plaketou Jana Ámose Komenského. Pro neutuchající aktivitu a zájem v mnoha oblastech však znali paní Alenu prakticky všichni obyvatelé našeho města a všichni si jí vždy velmi vážili. Já osobně jsem se poznal s paní Alenou hned po svém příchodu do Chrastavy před více než třiceti lety, kdy byla mojí uvádějící učitelkou. I po těch letech jsem moc rád, že jsem tehdy to štěstí měl.

Čest její památce.

V Chrastavě dne 09.09.2015

 

Michael Canov,  starosta