Odvoláváme, co jsme odvolali a slibujeme, co jsme slíbili

Aktualizace článku : sledujte na fóru města

Harmonogram z 31. 7.2015  Rozhodnutí z 29. 7. 2015

V souvislosti s popovodňovou rekonstrukcí komunikace v Andělské Hoře jsme byli dne 30. července informováni e-mailem (rozhodnutí silničního správního úřadu) a telefonicky zhotovitelem o úplné uzávěrce komunikace v Andělské Hoře po celý měsíc srpen. Stalo se tak v rozporu se sliby firmy a zástupců investora na březnovém večeru se starostou, kde byla slíbena celková uzávěrka na 2 až 3 dny.

Dne 31. července jsme obdrželi e-mailem informaci, že tato uzávěra neplatí pro dopravní obsluhu, takže domácí mají vyhráno, náves bude domácím přístupna nadále jak od Chrastavy tak od Machnína. Úplná uzávěra pro všechny bude platit, tak jak bylo slíbeno na večeru se starostou 2 až 3 dny (dle obdrženého harmonogramu 10. až 12. srpna, ale to se ještě může změnit).

Dobrý den,
Posílám Vám harmonogram prací při úplné uzavírce. Úplná uzavírka je stanovena pro veškerou především cizí dopravu v Andělské Hoře v úseku od posledního železničního přejezdu (u p. Ruskové) až k mostu přes Lužickou Nisu, fakticky od železničního přejezdu na „Osadu“ až k mostu.
Po většinu doby bude místním občanům, rezidentům a nutné dopravní obsluze zajištěn průjezd v celém uzavřeném úseku při dodržení zvýšené opatrnosti a někdy trpělivosti pro uvolnění stavebních strojů.
Při pokládce živičných vrstev v úseku od železničního přejezdu na „Osadu“ až k mostu přes řeku bude nutná přibližně třídenní úplná uzavírka pro veškerou dopravu i dopravní obsluhu a místní z důvodu šířky strojů pro pokládku asfaltů (finišerů) a nemožnosti objetí.
Žádáme občany o ohleduplnost a trpělivost, naší snahou bude práce a prostoje zkrátit na minimální nutnou dobu. Veškeré informace budou aktualizovány a v předstihu předávány na městský úřad Chrastava.


Děkuji a s pozdravem
Ing. Martin Jabčanka
SaM Silnice a mosty a.s.


Ing. Michael Canov,. starosta města
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ

Aktualizace článku : sledujte na fóru města

31.07.2015 Harmonogram
29.07.2015 Rozhodnutí