Vlajka pro Tibet

 

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo téměř jednomyslně (jeden se zdržel) dne 12.12.2011 usnesení č.j. 2011/09/XIX tohoto znění: ZM schválilo podpoření mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, a to vyvěšováním vlajky na budově radnice v termínu 9. až 10. března daného roku jako projev solidarity s lidem Tibetu, požadující dodržování lidských práv a svobod.

Od roku 2012 tedy vlaje 9. a 10. března Tibetská vlajka každoročně na chrastavské radnici. Nejinak tomu bude i v roce letošním.

Na stránkách města si mohou zájemci poslechnout video Tv Chrastava, kde předkladatel návrhu člen zastupitelstva města Ivan Vydra zdůvodňuje svůj návrh a kladné rozhodnutí ZM.

Já osobně se při této příležitosti dovolím pochlubit kompletní Mendělejevovu periodickou tabulkou chemických prvků v Tibetštině, kterou se mě podařilo po 15-ti letém úsilí 18. února v noci doslova vydolovat z hlubin internetu.

 

 

V Chrastavě dne 19.02. 2015 Michael Canov - starosta

 

Související odkazy:

20.03.2012 – Tv Chrastava – předkladatel návrhu Ivan Vydra zdůvodňuje rozhodnutí ZM

18.02.2015 – Mendělejevova periodická tabulka chemických prvků v Tibetštině