Soutěž okrsků Hrádku nad Nisou a Chrastavy v požárním útoku 

V sobotu 14. května 2016 proběhla v Nové Vsi u Chrastavy soutěž okrsků Hrádku nad Nisou a Chrastavy v požárním útoku.
Soutěž probíhala v požárním útoku s klasickým sáním pomocí vývěvy na čerpadle. Celkem soutěžilo deset mužských a smíšených družstev a dvě družstva ženská. Hasičky s Chrastavy vyrazily na soutěž nejen se svým pokřikem, ale také s novým maskotem, který přinesl štěstí nejen jim, ale i chrastavským mužům. Skvělými časy, 29,69 s v mužské kategorii a 29,94 v ženské kategorii, si vybojovala první místa obě družstva. V kategorii mužů se na druhém místě umístila Nová Ves, na třetím místě Oldřichov v Hájích. Hasičky z Dolního sedla obsadily druhé místo ve své kategorii.