Slavnostní zakončení školního roku devátých tříd

Fotogalerie ZŠ Chrastava       Premiérové vysílání TV RTM PLUS (od 11:21)

 

Stalo se pěknou tradicí, že slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům naší základní školy se uskutečňuje v obřadní síni městského úřadu. Této významné události se každoročně účastní starosta Města Chrastavy pan Ing. Michael Canov.
Pan starosta ve své úvodní řeči zavzpomínal na dobu „nedávnou“, kdy dnes „loučící se deváťáky“ vítal v první třídě. Popřál jim hodně zdaru při dalších studiích a úspěšné vykročení do „nového“ života. Současně vyslovil přání, aby nezapomněli na své rodné město a dobu strávenou na chrastavské základní škole.
Zajímavou zvyklostí naší školy je, že žáci devátých tříd, vedle závěrečných vysvědčení, získávají alba s fotografiemi všech spolužáků. Tyto „.ročenky“ se pro ně časem stanou cennou vzpomínkou na „jejich třídu a základku“, a to jistě nejen na třídních setkáních po deseti, dvaceti či více letech.

Přejeme našim vycházejícím žákům hodně štěstí na jejich další cestě směřující k naplnění nejen úspěšného profesního, ale také k vytvoření spokojeného osobního života.

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel ZŠ Chrastava

Chrastava 03.07.2015