Rekonstrukce Liberecké ul. se posunuje na rok 2016

Město Chrastava velmi usilovalo o rekonstrukci Liberecké ulice v letošním roce, tzn. v roce 2015. Majitel komunikace Liberecký kraj žádosti města Chrastava o rekonstrukci vyhověl a komunikaci zařadil mezi priority kraje s tím, že komunikaci po dokončení její rekonstrukce převezmeme do svého vlastnictví. Na toto téma dokonce uzavřelo město Chrastava s Libereckým krajem smlouvu. Financování rekonstrukce Liberecký kraj zajistil ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Při přípravě celé akce (město Chrastava dle dohody zajišťuje projektovou dokumentaci) na schůzce všech zúčastněných však byl zjištěn zásadní problém. Vzhledem ke složitosti akce by se nestihly zrekonstruovat v potřebném rozsahu sítě. Je totiž třeba kompletně vyměnit nízkotlak za středotlak a je též třeba provést zásadní rekonstrukci vodovodní sítě. Přestože jak zástupci SVS, resp. SčVK, tak RWE či KSS LK (zastupující kraj) projevovali maximální vstřícnost, nakonec nešlo než konstatovat, že nejen praktické, ale především veškeré administrativní procesy, potřebné k realizaci rekonstrukce příp. obnovy sítí, jsou natolik časově náročné, že je nelze vykonat tak, aby po nich ještě v letošním roce následovala kompletní realizace rekonstrukce Liberecké ulice.

A tak jsme se ocitli na rozcestí. Variantou první byla letošní realizace rekonstrukce komunikace bez předcházející rekonstrukce sítí. Jenže v tomto případě by docházelo v následujících letech s jistotou k opakovanému četnému rozkopání již zrekonstruované komunikace. Variantou druhou byla o rok odložená realizace rekonstrukce komunikace s tím, že se letos administrativně zajistí veškeré sítě a příští rok se budou realizovat před samotnou rekonstrukcí komunikace. Po rekonstrukci se pak řadu let (doufám, že v řádu desítek let) nebude muset do komunikace kopnout.

Pro variantu první hovořilo to, že Liberecký kraj měl na akci zajištěny finanční prostředky ze SFDI, pro variantu druhou zdravý selský rozum. Přesto se nejednalo o jednoduché rozhodování, protože hrozilo i to, že Liberecký kraj finanční prostředky na rok 2016 mít zabezpečeny nebude a výsledkem tak bude varianta třetí a sice, že se neudělá nic.

Poté však, co mě osobně ubezpečili nejvyšší představitelé Libereckého kraje hejtman Martin Půta, ekonomický náměstek Marek Pieter a radní pro dopravu Vladimír Mastník, že se jedná o velmi rozumný logický posun, pro který Liberecký kraj posunuté financování určitě zajistí, nebylo co řešit.

Následně jsme se domluvili s Krajskou správou silnic Libereckého kraje i na doplnění horní části projektu v tom smyslu, že KSS LK připraví prostor pro navazující chodník od sídliště (ten vybuduje následně město ze svých prostředků).

V Chrastavě dne 19.01.2015 Ing. Michael Canov, starosta