Objížďkové jízdní řády v Nové Vsi

V roce 2015 bude pokračovat rekonstrukce komunikace v Nové Vsi, která je součástí popovodňové akce Chrastava II.

V této souvislosti dojde od 16. března 2015 k dočasným změnám v jízdních řádech. Představitelé koordinátora veřejné dopravy Korid a.s. nám v této souvislosti sdělili:

Dobrý den,

v příloze posílám návrhy výlukových jízdních řádů autobusových linek připravené z důvodu pokračování rekonstrukce silnice II/292, úsek Chrastava – Nová Ves – Mníšek (obnova po povodních).

Opatření bude platit od pondělí 16.března tak, jak bylo dojednáno na společné schůzce se zástupci zhotovitele, Krajské správy silnic a dalších účastníků. Předpokládaná platnost je do 31.7., v závislosti na postupu stavebních prací však nelze vyloučit změnu termínu ukončení.

Shodně jako loni bude v pracovní dny spojení od Chrastavy po zastávku Nová Ves, kostel (parkoviště u hasičské zbrojnice) v rozsahu odpovídajícím pravidelnému stavu, ale v některých případech v odlišných časech (zejm. odpoledne ve směru od Nové Vsi do Chrastavy). Přímé spojení z Liberce do zastávky Nová Ves,u pily a zpět bude zajištěno pouze v ranních hodinách plus jedním spojem navečer z Nové Vsi do Liberce(přes Fojtku); v ostatních částech dne bude k pile, podobně jako v loňském roce, vedena zvláštní výluková linka 540 079 s návazností na linky od Liberce do Frýdlantu v zastávce Mníšek, křižovatka. Tato linka zajistí rovněž přímé spojení Mníšku a Chrastavy. Dopravcem bude (na rozdíl od loňského roku) ČSAD Liberec a.s.

O víkendech pojedou spoje linky 642 od Frýdlantu přes Mníšek přímo do Liberce, spojení Liberec – Chrastava – Nová Ves, kostel a zpět  bude zajišťováno v odlišných časech.

Současně všechny spoje linek 640, 641 a 645 z Liberce do Frýdlantu a zpět vynechají zastávku Nová Ves, křižovatka (u výchovného ústavu).

Prosím o uplatnění případných připomínek nejdéle do pondělí 9.března, 12.00 hod., abychom tyto objížďkové jízdní řády mohli co nejrychleji zveřejnit a dopravce stihl dokončit přípravu potřebných opatření (přehrání do odbavovacích zařízení, instrukce řidičů aj.)

Jan Roženský

KORID LK, spol. s r. o.  

Konkrétní návrhy objížďkových jízdních řádů jsou po kliknutí na odkazy zde k dispozici:
540071 (Liberec – Mníšek – Chrastava - Chrastava, Andělská hora)
540079
(Nová Ves, u pily – Mníšek – Chrastava)
540642 (Nová Ves – Chrastava – Liberec – Mníšek – Heřmanice - Frýdlant) 
540641 (Liberec - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant)
540640 (Liberec - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant) 
000645 (Liberec - Mníšek - Heřmanice - Bogatynia) 
Uzavírka Nová Ves

Ačkoliv se jedná o návrhy JŘ, lze vzhledem ke stavu projednanosti předpokládat, že finální objížďkové jízdní řády budou prakticky totožné. 

V Chrastavě dne   06.03.2015                                                   Ing. Michael Canov, starosta